CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAI MÌ NƯỚC TRONG
- Địa chỉ: Ấp Hội An, Xã Tân Hội ,Huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh
- Số điện thoại liên lạc : 0276.3755 525 - 0903 942 768
- Email:
  uyen.vp@dawucorp.com  ( SĐT: 0906.444.222 )
  linh.bnb@dawucorp.com ( SĐT: 0919.656.603 )
- Email: nuoctrongtapioca@gmail.com
- Fax: 066.755526
- Website: www.tapioca.vn

Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email *
Nội dung