pgd-chauduc
Công ty CP Khoai Mì Nước Trong đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh sau

04/07/2017

Công ty CP Khoai Mì Nước Trong đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh sau:
 
- Sản phẩm chủ yếu: tinh bột khoai mì, sản lượng: 24.000 tấn/năm
- Ngòai ra công ty còn đầu tư vào các ngành nghề:
             + Kinh doanh chế biến hàng nông sản thực phẩm
             + Sản xuất đồ uống, cồn, rược, mạch nha.
             + Gia công chế tạo, lắp đặt máy móc, thiết bị chế biến các lọai.
             + Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp.


Các tin liên quan