pgd-chauduc
THÔNG TIN GIÁ CẢ & CHẤT LƯỢNG

04/07/2017

THÔNG TIN GIÁ CẢ & CHẤT LƯỢNG
1/ NGUYÊN LIỆU CỦ MÌ (Thay đổi theo từng ngày) :
                    Mua Vào : 1.050 đ/kg ( hàm lượng 30 điểm bột)       
2/  BỘT MÌ (Thay đổi theo thị trường):
          a/ Chất lượng :
-          HL tinh bột        :   85% min
-          Độ ẩm               : 11 - 13.5% max
-          Độ tro               : 0.2%  max
-          pH                     : 5- 7


Các tin liên quan